Iltapäivätoiminta

 

 

Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja kehitykselle.

Iltapäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa elämäntilantessa, jossa vanhemmat ovat työssä ja lapsen koulupäivä on lyhyt.  Toiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä, edistää lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä antaa mahdollisuus sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen.

Iltapäivätoimintaa ohjaa Perusopetuslaki 8a luku, Opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Orimattilan kaupungin sivistyslautakunnan hyväsymä Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Iltapäivätoiminnassa lapsia koskevat samat säännöt kuin kouluaikanakin. Säännöt ja ohjeet ovat tarvittaessa nähtävillä kyseisen koulun iltapäivätoiminnassa.

Iltapäivätoiminnan päiväohjelmaan kuuluu mm. ulkoilua, askartelua ja pelaamista. Läksyjen tekeminen ei ole pakollista, mutta siihen annetaan mahdollisuus lapsen niin halutessa.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan jokaisena koulupäivänä (ei lauantaikoulupäivisin) klo 12- 17 välisenä aikana. Toiminnan alkuaika voi vaihdella kouluittain riippuen siitä, mihin aikaan oppitunnit kyseisellä koululla päättyy. Välipala tarjotaan päivittäin noin klo 14.-14.30 välillä.

 

 

 

 

Jokivarren iltapäivätoiminta

 

Jokivarren iltapäivätoiminta löytyy Jokivarren koulun D-rakennuksesta, alakerrasta.

Ohjaajina toimivat Jenna Suomela, Anu Dufva, Bertta Karisto ja Tuija Laihola. Iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 040-0399 791.

 

 

Pennalan iltapäivätoiminta

 

Pennalan iltapäivätoiminta toimii koulun tiloissa, vanhan koulun puolella. Ohjaajina toimivat Jarkko Hakola ja Päivi Mäkinen. Iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 040-547 0029.

 

 

Virenojan iltapäivätoiminta

 

Iltapäivätoiminta järjestetään koulun tiloissa. Ohjaajana toimii Pirkko Hietala. Iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 040-740 1732.

 

 

Järvikunnan iltapäivätoiminta

 

Järvikunnan iltapäivätoiminta toimii Järvikunnan koulun tiloissa. Ohjaajana toimii Paula Pihlava. Iltapäivätoiminnan puhelinnumero on 040-829 9328.