Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan yhdistys ry on avoin yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toteutamme kaikessa toiminnassamme MLL arvoja: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus sekä MLL:n periaatteita avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Huomioimme toiminnassa valtakunnalliset MLL toiminnan suunnat. Vuosi 2022 on paikallisyhdistyksen 97.toimintavuosi.

Vuoden 2022 painopisteinä on jatkaa ja kehittää olemassa olevia toimintoja huomioiden tarpeet Perhekeskustoimintamallin mukaisessa ennaltaehkäisevässä matalankynnyksen kohtaamispaikka-, vapaaehtois- ja palvelutoiminnassa.

1. Koululaisten iltapäivätoimintaa 1–2 -lk. jatketaan Pennalan, Virenojan, Järvikunnan ja Jokivarren kouluilla kaupungin ostopalveluna kevätkaudella 2022. Toivottavaa on toiminnan jatkuminen myös syyskaudella, sillä iltapäivätoiminnalla on pitkä historia yhdistyksen toiminnassa ja mahdollistajana ammatilliselle toiminnalle ja palkatulle henkilöstölle.

2. Avointa kohtaamispaikkatoimintaa (Perhekahvila, Terhokerho ja Kässäkahvila) jatketaan ja tarvittaessa käynnistetään uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintoja vapaaehtoisvetoisesti. Pienten Nuokku- toimintaa jatketaan yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa sekä kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyössä mm. Nuorten Kahvilatoiminnalle.

3. Yhdistyksen musiikkitoimintaa (muskariryhmät, pianon- ja harmonikan soitonopetus) ja lapsiperheiden liikuntatoimintaa (Temppukerho) jatketaan, mikäli niille on riittävät resurssit. Kerhotoimintaa kehitetään edelleen vastaamaan alueen lasten ja perheiden tarpeita.

4. Koululaisten kesätoimintaa järjestetään edellisvuosien tapaan 1–3 toimipisteessä. Lapsiperheille järjestetään puistotreffejä ja kyläpäiviä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteilla on myös Lasten Festarit kesään 2022. Toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja sen edellytyksenä on riittävän rahoituksen järjestyminen.

5. Tukioppilastoimintaa tuetaan alueen yläkouluissa, Yhteiskoululla ja Jokivarressa. Yhteistyötä tiivistetään tapaamalla opettajia ja tukioppilaita sekä kannustamalla Itse tehty- avustuksen hakemiseen nuorten omiin hankkeisiin.

6. Lastenhoitajatoimintaa jatketaan alueella. Uusia hoitajia perehdytetään ja tarvittaessa perheitä ohjeistetaan olemaan yhteydessä Lahden MLL hoitajavälitykseen.

7. Lukumummi ja – vaaritoimintaa käynnistetään uudestaan alakouluilla sekä kehitetään myös varhaiskasvatukseen ja muuhun toimintaan sovellettavaksi vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan. Toimintaa varten järjestetään perehdytyskoulutuksia yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa. Uutena paikkakunnalle kehitetään myös läksykummitoimintaa.

8. Perhekummitoiminta on osa MLL Hämeen piirin toimintaa, jonka tiedottamiseen osallistumme paikkakunnalla.

9. Osallistumme erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, projekteihin, keräyksiin ja kampanjoihin, kuten MLL valtakunnallinen Koulutien turvaajat – suojatiepäivystys ja Hyvä Joulumieli -keräys. Tapahtumina järjestämme mm. Vapputapahtuman lapsiperheille, Lasten Festarit ja Joulupuu -lahjakeräyksen orimattilalaisten perheiden hyväksi yhteistyössä sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa.

10. Yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään järjestämällä jäsenille omaa toimintaa sekä kannustamalla uusia mukaan. Vapaaehtoisverkoston kanssa järjestämme yhteisen vapaaehtoistoiminnan tapahtuman ”Harrasta hyvää” ja osallistumme harrastemessuille.

11. Kutsumme yrityksiä mukaan kannatusjäseniksi sekä tukemaan vähävaraisten perheiden harrastetoimintaa. Tarvittaessa tuemme perheitä esimerkiksi Lapset ensin -keräyksellä tai järjestämällä ruokajakeluita.

12. Osallistumme Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnalliseen toimintaan ja yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen sekä pyrimme reagoimaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin tiedottamalla ja osallistumalla. Seuraamme kaupungin toimenpiteitä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa ja otamme rohkeasti ja rakentavasti kantaa niihin. Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin ja toimimme lasten, nuorten ja perheiden äänitorvina. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen eri työryhmiin yhdistyksen ydintoiminnan tarpeen ja resurssien mukaan.