Toimintasuunnitelma

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

ORIMATTILAN YHDISTYS RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan yhdistys ry on avoin yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toteutamme kaikessa toiminnassamme MLL arvoja: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus sekä MLL:n periaatteita avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Huomioimme toiminnassa valtakunnalliset MLL toiminnan suunnat. Vuoden 2019 painopisteinä on jatkaa ja kehittää olemassa olevia toimintoja sekä kehittää aktiivisesti perhekeskustoimintamallia paikkakunnalla huomioiden valtakunnalliset, maakunnalliset ja etenkin paikalliset tarpeet ja painopisteet.

 1. Koululaisten iltapäivätoimintaa 1-2 -lk. jatketaan Pennalan, Virenojan, Järvikunnan ja Jokivarren kouluilla kaupungin ostopalveluna. Edellytyksenä on kaupungin rahoitus vuodelle 2019 sekä käytännön toimista yhteisesti sopiminen. Ampun 4H:n kanssa yhteistyötä tiivistetään ja yhdenmukaistetaan palvelukäytäntöjä.
 2. Perhekeskustoimintamallia kehitetään yhteistyössä kaupungin LAPE-työryhmän ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme aktiivinen toimija, joka edistää ennaltaehkäisevän kohtaamispaikka- ja harrastetoiminnan kehittämistä ja käytäntöön viemistä paikkakunnalla. Kohtaamispaikka-toimintaa toteutetaan MLL:n Perhekahvilassa ja ylisukupolvisessa Terhokerhossa. Lisäksi kehitämme eri ikäisille suunnattua avointa ja vertaistoimintaa sekä jalkautuvia palveluita. Toiminta on osa valtakunnallista LAPE-muutosohjelmaa, jota toteutetaan huomioiden valtakunnalliset ja MLL painopisteet sekä Orimattilan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Toiminta on kaikille avointa ja sillä tuetaan ennaltaehkäisevästi lasten, nuorten, perheiden ja kuntalaisten hyvinvointia.
 3. Toiminnallisista kerhoista satujumppaa ja musiikkitoimintaa (muskarit, pianokoulu ja harmonikkatunnit) jatketaan. Kerhotoimintaa kehitetään edelleen vastaamaan paikkakunnan lasten ja perheiden tarpeita. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi etsimme uusia avustuskanavia.
 4. Koululaisten kesätoiminta jatkuu MLL:n toimitilassa sekä uutena Pennalassa ja Luhtikylässä kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla ensisijaisesti nykyisille 1-3 -luokkalaisille. Lisäksi toimintaa tarjotaan ensimmäisen kerran elokuun alussa myös aloittaville 1.luokkalaisille MLL toimitilassa. Toiminnan järjestämisen edellytyksenä on rahoituksen järjestyminen.
 5. Tukioppilastoimintaa tuetaan alueen yläkouluissa, Yhteiskoululla ja Jokivarressa. Yhteistyötä tiivistetään tapaamalla opettajia ja tukioppilaita sekä kannustamalla Itse tehty- avustuksen hakemiseen nuorten omiin hankkeisiin.
 6. Lasten hoitajatoimintaa jatketaan paikkakunnalla. Uusille hoitajille järjestetään kurssi vuoden 2019 aikana. Tarvittaessa neuvotellaan toiminnan siirtymisestä MLL Uudenmaan piirille.
 7. Perhekummitoiminta on osa MLL Hämeen piirin toimintaa, jonka kehittämiseen ja tiedottamiseen osallistumme paikkakunnalla.
 8. Osallistumme erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, projekteihin, keräyksiin ja kampanjoihin paikkakunnalla, kuten MLL valtakunnallinen suojatiepäivystys ja Lapset ensin-keräys. Järjestämme mm. lapsiperheiden vapputapahtuman, osallistumme Hyvä Joulumieli -keräykseen vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseksi ja järjestämme oman Joulupuu -keräyksen orimattilalaisten perheiden hyväksi yhteistyössä sosiaalitoimen ja Nuorten Starttipajan kanssa.
 9. Yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa kehitämme järjestämällä jäsenille omaa toimintaa sekä kannustamalla uusia mukaan jäsen- ja vapaaehtoistoimintaan. Kutsumme yrityksiä kannatusjäseniksi sekä kartoitamme jäsenalennuksia paikallisilta yrityksiltä.
 10. Yhdistyksen varainhankintaa kehitetään aktiivisesti etsimällä sopivia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita perhekeskustoimintamallin kehittämiseen sekä musiikki- ja muun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 11. Osallistumme Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnalliseen toimintaan ja yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen sekä pyrimme reagoimaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin tiedottamalla ja osallistumalla. Seuraamme kaupungin toimenpiteitä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa ja otamme tarvittaessa kantaa niihin. Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin ja toimimme lasten, nuorten ja perheiden äänitorvina. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme paikkakunnan eri työryhmiin, kuten Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), Lapsiperheiden asiakasraati, Orimattilan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä (Pete), Iltapäivä-toimintatyöryhmä ja Monikulttuurisuustyöryhmä.