Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan yhdistys ry on avoin yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia huomioiden valtakunnalliset MLL suunnat. Toteutamme kaikessa toiminnassamme MLL arvoja: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus sekä MLL:n periaatteita avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Vuosi 2023 on paikallisyhdistyksen 98. toimintavuosi, jolloin valmistaudumme 100- vuotisjuhlavuoteen koostamalla yhdistyksen historiaa sekä jatkamalla ja kehittämällä olemassa olevia toimintoja huomioiden eri ikäryhmät matalankynnyksen kohtaamispaikka-, vapaaehtois- ja palvelutoiminnassa.

1. Koululaisten iltapäivätoimintaa 1–2 -lk. ja erityisen tuen päätöksellä oleville jatketaan Järvikunnan, Jokivarren, Pennalan ja Virenojan kouluilla palvelusopimuksella Orimattilan kaupungille. Toiminta on keskeinen edellytys, jotta yhdistyksellä voi olla ammatillista toimintaa ja palkattua henkilöstöä.

2. Avointa kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaa (Perhekahvilat, Terhokerho, Olan Olkkari ja Olan Odottavat) jatketaan ja olemme valmiudessa myös kehittämään uutta. Olemme mukana käynnistämässä Nuorisokahvila- ja Pienten Nuokku- toimintaa 9-12-vuotiaille yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Tilojen osalta edistämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

3. Säännöllisenä ryhmätoimintana musiikkitoimintaa (muskariryhmät ja soitonopetus) sekä lapsiperheiden liikuntatoimintaa (Temppukerho ja TaaperoTemppu) jatketaan, mikäli niille on riittävät resurssit. Vuonna 2022 alkanutta Harrastamisen Suomen Mallin (HSM) -kerhotoimintaa jatketaan kouluilla. Kerho- ja ryhmätoimintaa kehitetään edelleen vastaamaan alueen lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

4. Tukioppilastoimintaa tuetaan alueen yläkouluissa, Yhteiskoululla ja Jokivarressa. Yhteistyötä tehdään tapaamalla opettajia ja tukioppilaita sekä kannustamalla Itse tehty- avustuksen hakemiseen nuorten omiin hankkeisiin.

5. Lastenhoitajatoimintaa jatketaan alueella. Uusia hoitajia perehdytetään ja tarvittaessa ohjeistetaan olemaan yhteydessä Lahden MLL hoitajavälitykseen.

6. Lukumummi ja – vaaritoimintaa käynnistyy uudestaan alakouluilla. Kylämummeja ja -vaareja kutsutaan osaksi perhekahvila- ja muuta vapaaehtoistoimintaan. Perehdytyskoulutuksia järjestetään yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

7. Perhekummitoiminta on osa MLL Hämeen piirin toimintaa, jonka tiedottamiseen osallistumme paikkakunnalla. Yhteistyötä tehdään myös läksykummitoiminnan osalta, mikäli saamme mukaan toimintamallista kiinnostuneita vapaehtoisia.

8. Koululaisten kesätoimintaa järjestetään edellisvuosien tapaan 1–3 toimipisteessä. Lapsiperheille järjestetään puistotreffejä ja kyläpäiviä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan asukastoiveita. Tavoitteena on järjestää myös puistoruokailuita lapsiperheille yritysyhteistyöllä.

9. Osallistumme erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, projekteihin, keräyksiin ja kampanjoihin, kuten MLL valtakunnallinen Koulutien turvaajat – suojatiepäivystys ja Hyvä Joulumieli -keräys sekä Joulupuu-keräys paikallisten eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi. Järjestämme perinteisen vapputapahtuman lapsiperheille sekä olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa, kuten ErkkoRock Youth&Jr. ja Harrastemessuilla.

10. Yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään järjestämällä jäsenille omaa toimintaa sekä kannustamalla uusia mukaan. Ideointiryhmä ideoi, kehittää ja toteuttaa toimintaa ja tapahtumia. Koostamme yhdistyksen historiaa kutsumalla toiminnassa mukana olleita yhteisiin tapaamisiin. Vapaaehtoisverkoston kanssa kehitämme yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa alueella teemalla ”Harrasta Hyvää”.

11. Kutsumme yrityksiä mukaan kannatusjäseniksi sekä tukemaan vähävaraisten perheiden harrastetoimintaa ja puistoruokailuja. Tarvittaessa tuemme perheitä esimerkiksi järjestämällä Lapset ensin -keräyksen.

12. Osallistumme Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnalliseen toimintaan ja yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen sekä pyrimme reagoimaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin tiedottamalla ja osallistumalla. Seuraamme kaupungin toimenpiteitä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa ja otamme rohkeasti ja rakentavasti kantaa niihin. Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin ja toimimme lasten, nuorten ja perheiden äänitorvina. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen eri työryhmiin yhdistyksen ydintoiminnan ja resurssien mukaan.