Historia

Historiaa

"Jok'ainoa Suomen lapsi..."

Lokakuun 4. päivänä vuonna 1920 kokoontui kenraali C.G.E. Mannerheimin kotiin joukko ihmisiä, joita yhdisti huoli lapsista ja halu koota vapaaehtoisia voimia työhön lasten hyväksi. Keskeisiä vaikuttajia valtakunnallisen kansalaisjärjestön perustamiseksi ja sen alkuvuosien työssä olivat kenraalin sisar, ylihoitajatar Sophie Mannerheim, kouluneuvos Erik Mandelin ja lastentautiopin professori Arvo Ylppö.

Järjestön nimeksi tuli Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ja sen päämääräksi asetettiin

”ett jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi.”

Arvo Ylppö oli vasta palannut Saksasta ja tuonut mukanaan uutta tietoa pienten lasten terveydestä ja hoidosta. Sophie Mannerheim puolestaan halusi kehittää sairaanhoitajien täydennyskoulutusta. Erik Mandelinin sydän sykki nuorten puolesta. Hän oli ollut mukana vapaaehtoisessa vankilatyössä ja halusi estää nuorten joutumisen huonoille teille.

Muutamassa vuodessa paikallisia osastoja (nyk. paikallisyhdistyksiä) perustettiin koko maahan ja aloitettiin yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kokeilutoiminnan keskukseksi muodostui Lastenlinna Helsingin Kalliossa. Samalla paikalla Toinen linja 17:ssä sijaitsee tällä hetkellä liiton toimitalo.

Orimattilan MLL

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan osaston perustava kokous pidettiin 22.11.1925 Orimattilan Yhteislyseolla.

Rovasti Paul Vikman toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi kunnankirjuri V.A. Syväsilta. Johtokuntaan valittiin 12 jäsentä: laamanni Albin Routamo ja rouva Julia Routamo, tohtori Toivo Tuominen ja rouva Doris Tuominen, johtajatar Fanny Syrjänne, asemapäällikön rouva Sissi Breitholz, pastorin rouva Lyyli Kuorikoski, pankinjohtajan rouva Anna Kaitila, diakonissa Tyyne Liukkonen, rovasti Paul Vikman, opettaja Eemil D. Eloranta ja kunnankirjuri V.A. Syväsilta. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Paul Vikman ja sihteeriksi Lyyli Kuorikoski.

 

MLL:n Orimattilan osasto/yhdistys on tehnyt tärkeää työtä paikallisten lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen. Tässä niistä muutamia.  Nimenmuutos MLL Orimattilan yhdistys ry vuonna:          

 • 1928 palkattiin Orimattilaan ensimmäinen terveyssisar MLL:n toimesta
 • 1943-1971 Lastenseimi-päiväkoti. Orimattilan kunta otti lasten päivähoidon hoitaakseen 1972, kun MLL:n seimen rakennus todettiin korjauskelvottomaksi.
 • 1943 alkaen lasten uimakoulu joka kesä. Välillä oli taukoa, viimeinen uimakoulu on pidetty 1995.
 • 1974 alkaen tukioppilastoiminta
 • 1978–2005 iltapäiväkoti, jonka jälkeen iltapäivätoiminta kaupungin kanssa yhteistyössä
 • 1981 alkaen musiikkileikkikoulu
 • 1984 alkaen lastenhoitajatoiminta
 • 1990 alkaen pianokoulu/ soitonopetus
 • 1994–1996 lasten englanninkielinen kerho
 • 2002–2006 perhekeskus Kimppa
 • 2011 alkaen koululaisten kesätoiminta
 • 2014 alkaen Terhokerho yhteistyössä SPR ja MLL
 • 2017- LAPE työryhmässä järjestöjen edustaja
 • 2018–2020 Perhekeskustoiminnan kehittäminen Orimattilassa
 • 2015–2019 mukana maahanmuuton vapaaehtoistyöryhmässä kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukena. 2020- vapaaehtoistyöryhmässä edustaja
 • 2019 alkaen Lukumummi ja -vaaritoiminta, joka koronapandemian jälkeen käynnistyi uudestaan keväällä 2023
 • 2019–2020 Arjen taidot illat yhteistyössä Marttojen kanssa
 • 2020-kevät 2022 Kässäkerho, nimi vaihtui syksy 2021 Kässäkahvila
 • 2022 syksy alkaen Pennalan Perhekahvila, Olan Olkkari ja Olan Odottavat
 • 2020–2022 Vähävaraisten perheiden ruokajakelut koronapandemian aikaan yritysyhteistyönä